Reklama
  • Czwartek, 25 września 2014 (14:05)

    Czy samotny rodzic jest chroniony przed zwolnieniem z pracy?

W firmie, w której pracuję, szykują się zwolnienia grupowe. Czy jako samotna matka jestem chroniona przed utratą etatu?

Zdjęcie

/mat. archiwalny
/mat. archiwalny

Izabela Kieczka-Grabowska, radca prawny

Niestety, obowiązujące przepisy nie przewidują ochrony stosunku pracy wynikającej jedynie z faktu, że pracownik jest osobą samotnie wychowującą dziecko. W tym zakresie pewnych wskazówek interpretacyjnych dostarcza jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Reklama

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że w razie zmniejszenia zatrudnienia wybór zwalnianego pracownika może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wtedy, gdy jego sytuacja osobista jest znacznie gorsza niż pozostałych pracowników (wyrok SN z 19.12. 1996 r., I PKN 46/96).

Ponadto, zdaniem Sądu Najwyższego wypowiedzenie umowy o pracę jedynemu żywicielowi rodziny wykonującemu należycie obowiązki pracownicze może być uznane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jeśli wypowiedzenie nie zostało podyktowane szczególnymi przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy.

Oznacza to, iż w przypadku niezasadnego w pani ocenie zwolnienia może pani wystąpić do sądu i domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Kwota odszkodowania może odpowiadać wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie może być jednak niższa od wynagrodzenia za przysługujący pani okres wypowiedzenia.

Swoje żądania może pani uzasadnić tym, że pracodawca, zwalniając panią, naruszył zasady współżycia społecznego.

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.