Reklama
  • Czwartek, 26 marca 2015 (08:05)

    Gdy urzędnik nie akceptuje wyboru imienia dla dziecka

Kierownik USC nie zgodził się nadać dziecku wybranego przez nas imienia. Gdzie i jak możemy odwołać się od tej decyzji?

Reklama

Zgodnie z Art. 50 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawa o aktach stanu cywilnego kierownik właściwego urzędu stanu cywilnego ma prawo odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka z przyczyn wskazanych w w/w artykule. Odmowa powinna nastąpić na piśmie w formie decyzji administracyjnej.

Rodzice mogą odwołać się od tej decyzji do organu drugiej instancji, czyli wojewody. Zgodnie z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego, odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Należy podkreślić, że odmowna decyzja dotycząca przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka organu pierwszej instancji (kierownika USC) powinna zawierać pouczenie o przysługujących od niej środkach odwoławczych oraz sposobie ich wnoszenia.

W przypadku, gdyby organ drugiej instancji (wojewoda) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, będzie państwu przysługiwać skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Należy ją wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia organu drugiej instancji (czyli odmownej decyzji wojewody) w sprawie.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi (czyli w tym przypadku właściwego wojewody).

Izabela Kieczka-Grabowska, radca prawny

Więcej na temat:USC | ARTEFE | rodzice | Nie | dziecko | urzędnik

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.