Reklama
  • Środa, 9 marca 2016 (10:00)

    Jaka ochrona dla pracownic w ciąży?

Spodziewam się dziecka i wiem, że pracownicy w tym stanie nie można zwolnić. Ale moja koleżanka mimo to dostała wymówienie. Więc jak to jest w praktyce? Iwona z Białej Podlaskiej

« Ma Pani rację, umowa ciężarnej pracownicy jest chroniona. Przez cały okres ciąży i urlopu macierzyńskiego firma nie ma prawa ani jej wypowiedzieć, ani rozwiązać. A gdy jest to umowa na czas określony i jej koniec przypadałby po trzecim miesiącu ciąży, firma musi ją przedłużyć aż do dnia porodu.

« Pracodawca nie może też zmienić Pani jednostronnie warunków pracy ani płacy (przez tzw. wypowiedzenie zmieniające). Wolno mu zaproponować porozumienie w tej sprawie, ale jeśli Pani nie przyjmie nowych warunków, to nie zmniejszy ani wymiaru etatu, ani wynagrodzenia.

Reklama

Gdyby jednak takie wypowiedzenie wręczył i po okresie wypowiedzenia umowa uległa rozwiązaniu, może Pani wystąpić do sądu o przywrócenie do pracy albo zasądzenie odszkodowania. Po wyroku przywracającym przysługuje pensja za cały czas pozostawania bez pracy.

« Od zakazu wypowiedzenia zmieniającego są dwa istotne wyjątki. Pierwszy – to zmiana warunków pracy całej załogi w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym. Nowe zasady obejmą także pracownice w ciąży i na urlopach macierzyńskich.

Drugi – zwolnienia grupowe lub indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wtedy mogłaby Pani dostać takie wypowiedzenie, ale gdyby jego skutkiem było obniżenie wynagrodzenia, to przez czas ciąży i urlopu macierzyńskiego musiałaby Pani otrzymywać dodatek wyrównawczy.

« Co ważne, ochrona obejmuje również Pani czas pracy. Oznacza to, że nie wolno Pani pracować dłużej niż osiem godzin dziennie ani w porze nocnej. Jeśliby w związku z tym trzeba było zmienić Pani stanowisko na gorzej wynagradzane, firma również musi wypłacać dodatek wyrównawczy.

« Przepisy ochronne nie działają, jeżeli następuje zwolnienie dyscyplinarnie (musi się na nie zgodzić zakładowa organizacja związkowa) albo dochodzi do upadłości lub likwidacji firmy. Ponadto nie mają ochrony kobiety pracujące na okres próbny nieprzekraczający miesiąca, na zastępstwo, umowę o dzieło i zlecenie.

Przydatne informacje

« Kontakty do właściwego Okręgowego Inspektoratu Pracy i do najbliższego Oddziału PIP znajdziesz na stronie internetowej: www.bip.pip.gov.pl.

« Pracownica w ciąży, którą zwolniono wbrew przepisom ma 7 dni na odwołanie do sądu pracy.

Na żywo
Więcej na temat:Pani | Ona | O.N.A. | ochrona | Ochrona | pracy | przepisy | kontakty

Zobacz również

  • Córka jest w zaawansowanej ciąży i okazuje się, że nie bardzo może liczyć na ojca dziecka. O jakie świadczenia będzie mogła się ubiegać jako samotna matka? – pyta Anna S. z woj. podkarpackiego. więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.