Reklama
  • Środa, 19 listopada 2014 (13:00)

    Komu przysługują zasiłki rodzinne

Od 1 listopada 2014 zaczyna się nowy okres zasiłkowy (będzie trwać do 31 października 2015 roku). Osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku o wypłatę zasiłku rodzinnego oraz przewidzianych do niego dodatków, powinny zrobić to jak najszybciej.

Reklama

Wnioski będą przyjmowane w urzędach gminy lub miasta albo w ośrodkach pomocy społecznej do 31 października. Oczywiście można je składać także później – w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wówczas jednak musimy liczyć się z tym, że pieniądze będą wypłacane od miesiąca, w którym do urzędu wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Przy przyznawaniu zasiłku rodzinnego brane jest pod uwagę kryterium dochodowe – w porównaniu do ubiegłego roku jest ono trochę wyższe. By otrzymać to świadczenie, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 574 zł lub 664 zł – przy wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego.

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że zasady kryterium dochodowego branego pod uwagę przy przyznawaniu zasiłków będą od przyszłego roku dużo korzystniejsze niż teraz. Jeśli dochód będzie wyższy niż wyznaczone limity, nie będzie oznaczać to, że stracimy prawo do świadczeń. Będą one jedynie pomniejszane o kwotę, o jaką zostanie przekroczone kryterium dochodowe.

Wniosek o przyznanie zasiłku otrzymamy w urzędzie. Warto przy okazji dowiedzieć się, jakie dokładnie dokumenty, np. poświadczające wysokość dochodów, trzeba będzie do niego dołączyć. Ich wykaz zależy bowiem od konkretnej sytuacji rodzinnej oraz rodzaju dodatków do zasiłku, jakie będziemy otrzymywać. Kwota zasiłku rodzinnego nie ulegnie zmianie i miesięcznie będzie wynosiła:

77 zł – gdy dziecko nie ukończyło 5 roku życia; 106 zł – na dziecko w wieku od 5 do 18 lat; 115 zł – na pełnoletnie dziecko do ukończenia przez nie 24 lat – o ile kontynuuje naukę w szkole lub na uczelni wyższej.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

– rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

– opiekunowi faktycznemu dziecka (jeżeli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

– osobie uczącej się (gdy jest pełnoletnia i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców – bo zmarli albo sąd przyznał alimenty z ich strony).

Jakie dodatki możemy otrzymać

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka (przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Świat & Ludzie

Zobacz również

  • Matka, która chce nakarmić dziecko piersią w kawiarni, nie powinna mieć z tym kłopotu. To właściciel lokalu ma problem. więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.