Reklama
  • Poniedziałek, 22 września 2014 (11:00)

    Komu przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko

Od początku września można w gminie składać wnioski o świadczenie na okres 2014/2015. Teraz więcej osób będzie mogło się o nie ubiegać! Podwyższony został limit dochodu w rodzinie uprawniający do pomocy finansowej.

Nowe kryterium dochodu: jaka kwota na osobę w rodzinie

W nowym okresie zasiłkowym – od listopada 2014 r. do października 2015 r. – do pomocy finansowej na dzieci będą miały prawo rodziny, których miesięczny dochód na osobę wynosi: do 574 zł netto lub do 664 zł netto (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

Reklama

Dla porównania: poprzednie kryterium dochodowe upra wniające do zasiłku rodzinnego wynosiło: – do 539 zł netto miesięcz nie na osobę bądź – do 623 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie było dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przykład: Rodzina z dwojgiem dzieci w wieku szkolnym utrzymuje się z jednej pensji ojca 2,2 tys. zł. Dochód w przeliczeniu na osobę wynosi więc 550 zł (2200 zł/4 osoby = 550 zł). Rodzina może ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego.

Kto może złożyć wniosek? Składa go jedno z rodziców lub opiekun prawny dziecka albo osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie. O zasiłek rodzinny może wystąpić też osoba pełnoletnia ucząca się, jeżeli jej rodzice nie żyją.

Stawki zasiłku rodzinnego: pozostają takie jak dotychczas

Wysokość zasiłku zale ży od wieku dziecka: – 77 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia; – 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 lat; – 115 zł na dziecko w wieku od 18. roku życia do 24 lat. Zasiłek na dziecko pełnoletnie przysługuje warunkowo. Między 18. a 21. rokiem życia przysługuje wówczas, jeżeli nadal się ono uczy, a po 21. roku życia – jeśli się uczy lub studiuje i jest niepełnosprawne. Dodatki do zasiłków rodzinnych też pozostają bez zmian.

Wynoszą nadal przykładowo: 1000 zł becikowe (jednorazowo), 400 zł miesięcznie dla rodzica przebywającego na urlopie wychowawczym, 170 zł miesięcznie na dziecko, jeśli rodzic wychowuje je samotnie.

Dokumenty do wniosku o zasiłek: jakie należy załączyć

Do ośrodka pomocy społecznej należy zabrać:

– swój dowód osobisty; – odpisy aktów urodzenia dzieci;

– zaświadczenia o dochodach (z pracy, potwierdzony PIT za ostatni rok lub zaświadczenie z urzędu pracy, jeśli rodzic jest bezrobotny).

Jeśli dzieci mają alimenty, należy zabrać wyrok sądu. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, konieczne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Nie są potrzebne zaświadczenia ze szkoły. Wystarczy oświadczenie, do której placówki dzieci uczęszczają. Ustawa o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2013 r. poz. 1456, 1623, 1650 oraz z 2014 r., poz. 559, 567).

Decyzja ośrodka: gdzie się odwołać

Pomoc społeczna ma miesiąc na wydanie decyzji w sprawie przyznania zasiłku. Termin ten liczy się od dnia złożenia kompletu dokumentów. Od niekorzystnej decyzji można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 14 dni od daty jej odebrania. Odwołanie na piśmie składa się w urzędzie gminy.

Wniosek przez internet

Od 2014 roku można składać wnioski do pomocy społecznej przez internet. Można to zrobić za pośrednictwem portalu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.empatia.mpips.gov.pl

Aby przesłać wniosek, należy najpierw założyć konto na portalu. Przy rejestracji wymagany jest podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony tzw. profilem zaufanym ePUAP (jak przy rejestracji konta w ZUS-ie).

Marcin Nagórek, radca prawny

Naj

Zobacz również

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.