Reklama
  • Poniedziałek, 29 lutego 2016 (08:00)

    Zmiany w urlopach macierzyńskich

Od nowego 2016 roku dodatkowy urlop macierzyński zastąpił dłuższy rodzicielski.

Reklama

Słyszałam, że zmieniły się przepisy dotyczące urlopów macierzyńskich. Synowa jest w ciąży, urodzi w marcu. Pracuje na etacie. Jak długi urlop jej się należy? – pyta Agata z Opola.

Nasz ekspert mecenas Janusz Górski: W związku z urodzeniem dziecka pracującej mamie przysługuje urlop macierzyński. Nie ma tu żadnych zmian. Jego wymiar może wynosić maksymalnie od 20 do 37 tygodni – zależnie od liczby dzieci, które przychodzą na świat.

Urlop ten rozpoczyna się najpóźniej w dniu porodu, a najwcześniej 6 tygodni przed przewidywaną datą rozwiązania. Pracownica, która wykorzystała po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu, ma prawo wrócić do pracy pod warunkiem, że pozostałą część urlopu wykorzysta ojciec dziecka.

Do niedawna pracownica mogła skorzystać z dodatkowego 6-tygodniowego urlopu macierzyńskiego. Od 2 stycznia 2016 r. ten rodzaj urlopu zniknął z kodeksu pracy. Równocześnie wydłużone zostały urlopy rodzicielskie (z 26 tygodni do 32 przy urodzeniu jednego dziecka lub 34 tygodni, gdy dzieci jest więcej), a więc w praktyce wychodzi na to samo. Urlop rodzicielski można wykorzystać w całości lub w częściach (maksymalnie w czterech, do tej pory było w trzech), nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Części powinny przypadać bezpośrednio jedna po drugiej. Można też wziąć do 16 tygodni w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części, jednak ma to wpływ na długość urlopu wychowawczego.

Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika

Trzeba go złożyć najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, natomiast szef musi go uwzględnić. Pracownik może przy tym zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie. Jednak potrzebuje do tego zgody pracodawcy.

Nowe przepisy wprowadzają także zmiany dotyczące długości urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy jest on łączony z pracą w niepełnym wymiarze. Teraz mama, która przebywając na urlopie równocześnie pracuje na pół etatu, będzie miała dłuższy urlop – proporcjonalnie do czasu trwania pracy.

Przykładowo jeśli pracę z urlopem rodzicielskim łączy przez 12 tygodni, jego wymiar wydłuży się o 6 tygodni (12 tygodni urlopu rodzicielskiego x 0,5 etatu = 6 tygodni). Maksymalne wydłużenie może wynieść 64 tygodnie (68 w przypadku urodzenia bliźniąt). W czasie urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński. Za pierwsze 26 tygodni wynosi on 100 proc. podstawy wymiaru składek.

Kolejne to 60 proc. wynagrodzenia. Jeśli ta kwota będzie niższa niż tysiąc zł, otrzyma wyrównanie (teraz bowiem każda mama, także bezrobotna, ma prawo do rocznego świadczenia rodzicielskiego wynoszącego tysiąc zł miesięcznie). Jeśli jednak matka od razu zdecyduje, że przez pierwsze 12 miesięcy pozostanie z dzieckiem, to za ten okres otrzyma 80 proc. płacy.

Życie na gorąco

Zobacz również

  • Jestem w drugim miesiącu ciąży i pracuję na podstawie umowy na czas określony (za trzy miesiące ulegnie ona rozwiązaniu). Czy w takim przypadku moja umowa zostanie przedłużona? Natalia z Chorzowa. więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.