W wielu przypadkach ludziom należy się stosowane odszkodowanie. Jednak by je uzyskać, trzeba solidnie udokumentować szkodę. W jaki sposób można to zrobić?

Często odszkodowanie dotyczy wypadku drogowego, kolizji drogowej bądź też katastrofy. Jeśli nastąpiła jedynie stłuczka, wówczas osoby uczestniczące w kolizji, mogą napisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Oczywiście może tak się stać tylko wtedy, gdy uczestnicy są zgodni co do tego, jak przebiegało owe zdarzenie.

Natomiast w przypadku gdy są osoby ranne bądź też ofiary śmiertelne, nie ma pewności, kto faktycznie zawinił bądź sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, należy koniecznie wezwać policję. Tak samo jest w przypadku, sprawca nie posiada ważnej polisy OC bądź też jest podejrzenie, iż znajduje się on pod wpływem alkoholu bądź też jakichś środków odurzających.

W oświadczeniu muszą zawierać się przede wszystkim dane osobowe osób prowadzących pojazdy oraz właścicieli pojazdów. Muszą znaleźć się tam także numery rejestracyjne oraz numery polis plus nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego. Podane musi zostać również konkretnie miejsce zdarzenia, jego data oraz dokładny opis tego, co się wydarzyło. Musi zostać zapisana informacja dotycząca tego, jakie są szkody w pojazdach. Oczywiście sprawa musi się również pisemnie przyznać do tego, iż to na wskutek jego błędu doszło do wypadku. Na koniec wymagane są także podpisy obu kierowców bądź też większej ilości osób, zależy jaki charakter miał wypadek.

Sam opis zdarzenia musi zawierać datę i miejsce zdarzenia. Należy podać czy sytuacja miała miejsce na terenie zabudowanym, niezabudowanym czy też może na parkingu. Warto umieścić informację o rodzaju nawierzchni. Poza tym muszą znaleźć się w nim także informacje na temat pogody oraz widoczności. Muszą zostać dokładnie opisane okoliczności i podany sam opis zdarzenia. Warto uwzględnić tutaj prędkość, z jaką na danym odcinku jeździć mogą samochody i porównać ją z tą, jaką osiągnęli uczestnicy wypadku. Taki opis powinien zawierać jak najwięcej szczegółów, ponieważ są one niezwykle istotne.